http://www.cintoriny.sk/news/pictures/09011-4.jpg

Obsah vydania                    č.02/2010

Aktualizácia a zmeny v programe WinCITY Miestne dane v.2010.1 

Aktualizácia WinCITY Miestne dane©

Výkaz o dani z nehnuteľnosti za r. 2009

Aktualizácia WinCITY Odpady©

Aktualizácia WinCITY Majetok©

Aktualizácia WinCITY Učtovníctvo©

Aktualizácia WinCITY Mzdy©

Aktualizácia programu WinCITY Miestne dane bude zaslaná v priebehu tohto týždňa, t.j. od 11.1.2010 s tým, že na našej webovej stránke www.topset.sk je už k dispozícii.

Program bude obsahovať uzávierku roku 2009 a bude obsahovať aj prepojenie na programy WinCITY Pokladnica a WinCITY Účtovníctvo, ktoré budú zasielané s prepojením na program WinCITY Miestne dane postupne v priebehu mesiaca januára. 


Tento program bude prepojený na program WinCITY Pokladnica a WinCITY Účtovníctvo s možnosťou preberania úhrad z programu WinCITY Účtovníctvo (ak bude zaúčtovaná bezhotovostná úhrada) a opačne bude do programu WinCITY Účtovníctvo zasielať údaje o daňovníkoch a výške predpisu jednotlivých daní a ostatných údajov. Do programu WinCITY Pokladnica sa budú zasielať údaje o úhradách daňovníkov, výške predpisu jednotlivých daní a ostatných údajoch tak, aby ste v programe WinCITY Pokladnica nemuseli úhrady zapisovať, ak boli už pretým vložené v programe WinCITY Miestne dane vložené.
 

Vážení zákazníci,

v tomto vydaní e-mail novín si vás dovoľujeme informovať o stave aktualizácií jednotlivých programov a termínoch ich dostupnosti na našej web stránke www.topset.sk a termínoch zaslania poštou. Informácia sa týka týchto programov:

  • WinCITY Miestne dane© 
  • WinCITY Odpady© 
  • WinCITY Majetok© 
  • WinCITY Učtovníctvo© 
  • WinCITY Mzdy©S pozdravom       

  
http://www.cintoriny.sk/news/pictures/JanVlcek.JPG 

 

                                                     

             Ing. Ján Vlček        

 

Výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2009 v programe WinCITY Miestne dane v.2009.4

Výkaz o dani z nehnuteľností je za rok 2009 zmenený a tieto zmeny sú obsiahnuté v Opatrení Ministerstva financií SR zo 17.12.2009 č.MF/26600/2009-72. Toto opatrenie bolo zverejnené 29.12.2009. Preto sa posúva aj jeho termín zasielania pre Datacentrum. Nový termín zasielania tohto výkazu je do 31.3.2010. Verziu programu WinCITY Miestne dane budeme zasielať do konca mesiaca januára a naši zákazníci budú mať 2 mesiace času na jeho vyplnenie a zaslanie.

Aktualizácia programu Odpady v.2010.1

Program Odpady pre rok 2010 bude zasielaný koncom budúceho týždňa ešte pod DOS , t.j. okolo 14.1.2010 s tým, že na našej webovej stránke www.topset.sk bude k dispozícii preinštalácia programu skôr.

Verzia pod Windows bude k dispozícii ku koncu prvého štvrťroka 2010. Program Odpady a Miestne dane budú spojené a vznikne nový program WInCITY Dane a odpady, ktorý bude obsahovať údaje za daň z nehnuteľností, všetky miestne dane a odpady, aby správca dane mal údaje o daňovníkovi na jednom zázname. Program bude sieťový s možnosťou prístupu až 9 užívateľov. Keďže program bude vychádzať z programu WinCITY Miestne dane bude obsahovať prepojenie aj na programy WinCITY Pokladnica a WinCITY Účtovníctvo s tým, že už aj tu budú zahrnuté aj poplatky za odpady. Rovnako bude tento program prepojený na program WinCITY Kataster, ak ho máte tento zakúpený.
    

Aktualizácia programu Majetok v.2010.1

Nový program Majetok pre rok 2010 bude zasielaný v polovici januára s tým, že na našej webovej stránke www.topset.sk bude k dispozícii preinštalácia programu skôr.

Program bude úplne nový. Bude sa vyznačovať jednoduchším a intuitívnym ovládaním. Používateľ si bude môcť navoliť ľubovoľné zostavy, ktoré jednoducho vytlačí s položkami podľa vlastného uváženia. Jednoduchší bude aj prechod medzi mesiacmi v prípade, ak sa používateľ pomýli a bude sa musieť vrátiť.
 

Aktualizácia programu Účtovníctvo v 2009.6 a v.2010.1  

Programy budú zasielané koncom budúceho týždňa, t.j. okolo 14.1.2010 s tým, že na našej webovej stránke www.topset.sk  je už k dispozícii preinštalácia programu pre rok 2010. Obsahuje: Ročný výkaz - Súvaha, ktorý bol upravený. 
 

Aktualizácia programu Mzdy v.2010.1 

Program Mzdy bude zasielaný ku koncu januára, s tým, že na našej webovej stránke www.topset.sk  bude k dispozícii preinštalácia programu pre rok 2010 hneď ako bude pripravená a overená. 
 

Kontakty  

Pre zobrazenie kontaktov na zamestnancov spoločnosti TOPSET prosím kliknite sem.
 

Ponuka programov spoločnosti TOPSET

Spoločnosť TOPSET ponúka súbor programov WinCITY, ktorých zoznam je uvedený nižšie spolu s ikonkami. Ak máte záujem o niektorý z programov, radi vám k nemu poskytneme bližšie informácie o technickom riešení a jeho cene. Pre viac informácií o programoch kliknite nižšie na príslušné ikonky a stiahnite si leták s popisom programov.

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_dane.gif Miestne dane©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_obyvatelia.gif Evidencia obyvateľov©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_uctovnictvo.gif Účtovníctvo©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_pokladna.gif Pokladňa©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_mzdy.gif Mzdy©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_majetok.gif Majetok©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_voda.gif Voda©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_cintorin.gif GIS Cintorín©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_cintorin.gif GPS Cintorín navigátor©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_kataster.gif GPS Kataster© 

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_kataster.gif GIS Kataster navigátor©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_odpady.gif Odpady©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_kniznica.gif Knižnica© 

©TOPSET; Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava; topset@topset.sk; 02/65459251, 02/65935798

www.katastre.sk www.cintoriny.sk www.topset.sk

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať v zmysle znenia zákona č. 610/2003 Z.z. o súhlas so zasielaním e-mail novín spoločnosti TOPSET na vašu e-mailovú adresu. Ak si ich neželáte dostávať, prosím kliknite sem.

 

http://www.cintoriny.sk/news/counter.php?sel=view_email&rid=102&id_subscr=0