http://www.cintoriny.sk/news/pictures/09011-4.jpg

Obsah vydania                    č.01/2010

Prepojenie programov WinCITY Kataster© a WinCITY Miestne dane© 

Prepojenie programov WinCITY Kataster© a WinCITY Miestne dane©

Dovoľujeme si vás upozorniť na prepojenie programov WinCITY Kataster a WinCITY Miestne dane, ktoré funguje od verzie WinCITY Miestne dane v.2009.3. 

Toto prepojenie umožňuje kontrolu priznávanej dane z nehnuteľností (pozemky a stavby) daňovníka, ak má správne vyplnené parcelné číslo a číslo katastra (ak je kataster jeden tak v prílohe DzN nemusí byť ani uvedené).

Ak máte zakúpený program WinCITY Miestne dane a nemáte WinCITY Kataster, potom vám odporúčame program WInCITY Kataster zakúpiť, pretože vám značne uľahčí kontrolu výmer priznávanej dane z nehnuteľnosti.


 

Vážení zákazníci,

v tomto čísle e-mail novín vám zasielame základné informácie o prepojení programov WinCITY Kataster a WinCITY Miestne dane. 

Ďakujeme vám za úspešnú spoluprácu v uplynulom roku a prajeme všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku! 


S pozdravom
      

  
http://www.cintoriny.sk/news/pictures/JanVlcek.JPG 

 

                                                     

             Ing. Ján Vlček        

 

Prepojenie z programu WinCITY Miestne dane© v.2009.3

Ak máte v prílohách DzN správne vyplnené parcelné čísla a číslo katastra a súčasne máte na počítači nainštalovaný WinCITY Kataster v.2009.1, potom môžete priamo zo záznamu daňovníka potvrdením tlačidla s ikonou glóbusu zapnúť, resp. prepnúť (ak je už program WinCITY Kataster zapnutý)

 

-       záznam daňovníka v programe WinCITY Miestne dane

program WinCITY Kataster so zobrazením parciel a stavieb (okrem bytov) vybraného daňovníka. Parcely sa zobrazujú jednotlivo s údajmi z Katastra a s údajmi z programu Miestne dane súčasne a môžete si ich priamo porovnať (napr. výmeru, vlastníka, druh pozemku, resp. stavby, ...). Musí byť však v jednom aj druhom programe rovnaké číslo parcely a aj rovnaké číslo katastra (príp. ak nie je v programe Miestne dane vyplnené číslo katastra, tak sa táto parcela zobrazuje v aktuálnom katastri). Rovnako je možné zobraziť tieto parcely daňovníka v programe WinCITY Kataster aj zo zoznamu programu WinCITY Miestne dane, pričom nenájdené parcely sú vysvietené v zozname červenou farbou

Prepojenie v programe WinCITY Kataster© v.2009.1

Pri potvrdení tlačidla s ikonou glóbusu (alebo zo zoznamu) v programe WinCITY Miestne dane sa spustí program WinCITY Kataster. Následne sa zobrazia parcely jednotlivo s údajmi z Katastra a s údajmi z programu Miestne dane súčasne a môžete ich priamo porovnať (napr. výmeru, vlastníka, druh pozemku, resp. stavby, ...).

- zoznam stavieb a parciel zobrazených jednotlivo z programu WinCITY Miestne dane

 

Musí byť však v jednom aj druhom programe rovnaké číslo parcely a aj rovnaké číslo katastra (príp. ak nie je v programe Miestne dane vyplnené číslo katastra, tak sa táto parcela zobrazuje v aktuálnom katastri). V pozadí formulára sa výraznejšie vysvieti aktuálna parcela a ostatné parcely daňovníka sú vysvietené menej výrazne. Opätovne je možné v programe zapnúť posledný zoznam prenesených parciel z programu WinCITY Miestne dane tlačidlom so žltou ikonou    na lište Ovládacích prvkov digitálnej mapy programu WinCITY Kataster. Naviac je na zázname tlačidlo    - zobraziť zoznam parciel a stavieb z programu WinCITY Miestne dane. Potvrdením tlačidla zobrazíte prehľadný zoznam parciel a stavieb z programu WinCITY Miestne dane s porovnaním z údajmi, ktoré sú uvedené o týchto parcelách a stavbách v programe WinCITY Kataster. 
 

- zoznam stavieb a parciel zobrazených z programu WinCITY Miestne dane

Červenou farbou sú zobrazené parcely, ktoré program nenašiel v programe WinCITY Kataster a je preto potrebné zmeniť buď číslo katastra v prílohe DzN, alebo číslo parcely. Táto funkcia je identická z funkciou Zoznamy->Z programu WinCITY Miestne dane.

 

Kontakty  

Pre zobrazenie kontaktov na zamestnancov spoločnosti TOPSET prosím kliknite sem.
 

Ponuka programov spoločnosti TOPSET

Spoločnosť TOPSET ponúka súbor programov WinCITY, ktorých zoznam je uvedený nižšie spolu s ikonkami. Ak máte záujem o niektorý z programov, radi vám k nemu poskytneme bližšie informácie o technickom riešení a jeho cene. Pre viac informácií o programoch kliknite nižšie na príslušné ikonky a stiahnite si leták s popisom programov.

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_dane.gif Miestne dane©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_obyvatelia.gif Evidencia obyvateľov©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_uctovnictvo.gif Účtovníctvo©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_pokladna.gif Pokladňa©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_mzdy.gif Mzdy©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_majetok.gif Majetok©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_cintorin.gif GIS Cintorín©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_kataster.gif GIS Kataster©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_odpady.gif Odpady©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_voda.gif Voda©

http://www.cintoriny.sk/news/pictures/ikony/ikona_kniznica.gif Knižnica© 

©TOPSET; Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava; topset@topset.sk; 02/65459251, 02/65935798

www.katastre.sk www.cintoriny.sk www.topset.sk

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať v zmysle znenia zákona č. 610/2003 Z.z. o súhlas so zasielaním e-mail novín spoločnosti TOPSET na vašu e-mailovú adresu. Ak si ich neželáte dostávať, prosím kliknite sem.

 

http://www.cintoriny.sk/news/counter.php?sel=view_email&rid=102&id_subscr=0